Son araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları, insanların geleneksel hastane ziyaretleri yerine teletıp danışmanlığını tercih ettiğini göstermektedir. COVID-19 pandemisinden sonra teletıp uygulaması kullanıcılarında keskin bir artış gözlemlenmiştir. Giderek daha fazla insan 1mg gibi mobil teletıp uygulamalarını indiriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *